Busca MIME

De Guifi.net - Wiki Galego

Esta páxina permite filtrar os ficheiros segundo o seu tipo MIME. Entrada: tipodecontido/subtipo, por exemplo image/jpeg.

Busca MIME 
Ferramentas persoais